Căn Phòng Ánh Sáng của Hải Khang

Nơi khởi nguồn của những tác phẩm theo trường phái vị nhân. Phóng chiếu tư tưởng khai sáng, trao đi năng lượng của tình yêu thương, sử dụng sức mạnh công nghệ

Giới thiệu

Hải Khang Helios nhận đặc ân và sự khai sáng từ thần mặt trời. Hải Khang là nhà sáng tạo, là tổng công trình sư kiến tạo nên vũ trụ Solaris và siêu hệ thống 9Dragons

Đối mặt

Những thay đổi của thế giới, những vấn đề của thị trường, xã hội. Các thách thách đặt ra với con người, với doanh nghiệp, tổ chức.

Giải bài toán

Synergestic actionables. Organic growth deep dive but circle back or but what’s the real problem we’re trying to solve here?

Công trình trực tuyến

Quang Vũ

Acrylic on Canvas

Đại Nhân

Acrylic on Canvas

Nhân sinh quan

Tư tưởng Tam Đại Nhất Thống

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X.

This is an overline

Giải Quyết Các Thách Thức

Kale chips knausgaard mustache blog fashion axe selfies salvia. Gluten-free post-ironic deep v typewriter. Cloud bread flannel poke, flexitarian vinyl iPhone church-key shaman williamsburg kitsch beard.


Hải Khang Helios

Long Biên, Hà Nội, Việt Nam